محبوب ترین مقالات

تست سمعی

سخن امروز

در این قسمت برنامه های اجرا شده در رادیو قرآن و برخی سخنرانی های استاد را به شکل اتفاقی(Random) می توانید گوش کنید.

ادامه مطلب »
تست سمعی

تست سوم

این بخشیک متن نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای

ادامه مطلب »
تست سمعی

تست دوم

نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای شما تا بدانید

ادامه مطلب »

ششمین شماره از مجله ی «دانش نامه ی علوم قرآن و حدیث»

دوفصلنامه ی دانش نامه ی علوم قرآن و حدیث
سال سوم، شماره ششم، پاییز و زمستان ۱۳۹۵

– محدّ ثان نام آور ایرانی در سده پنجم
دکتر پروین بهارزاده
اشرف بخشش
– بررسی دیدگاه ابوهلال عسکری در معجم الفروق اللغویه ازنگاه لغویان و مفسران
دکتر علی غضنفری
جبار شیراوند
سیدمجیدنبوی
– بازتاب فرایند مجعوله نگاری در اهل تسنّن براساس موسوعه الاحادیث و الآثار الضعیفه و الموضوعه
دکتراحسان پوراسماعیل
– ارتقاء و توسعه اقتصادی به کمک مبارزه با نابسامانی‌های اقتصادی در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام
فاطمه ترابی
– علل و آثار کاهش حیا و افزایش بی حیایی و راهکارهای برون رفت از این وضعیت
سید علی قاسمی شهری
– تفاوت معنایی «صبر» و «حلم»؛ رویکرد قرآنی، روایی، ادبی
حامد دهقانی فیروزآبادی

• Well-known Iranian Traditionists (Narrators of Traditions) in the Fifth Century
Parvin Baharzadeh
Ashraf Bakhshesh
• Reviewing Abu-alhelal Askari‘s view in Al-Furuk al-Lukhwai, in terms of lexicographers and Commentators’ Attitude
Ali Ghazanfari
Jabbar Shiravand
S. Majid Nabavi
• The Reflection of The Process of Forgery (of Traditions) Among Sunnis Based on Mosaleh Allahidith va Al-Asar al-Dhaifa va al-Mousawa
Ehsan Pouresmaeil
• Economic development and growth through the fight against economic recession in Imam Ali’s life (Sirah)
Fatemeh Torabi
• Causes and Effects of Diminishing Pudency (Modesty) and Solutions to Rid of This Condition
S. Ali Ghasemi Shahri
• The Semantic Difference between Patience and Forbearance; A Qur’anic, Narrative, Literary Approach
Hamed Dehghani Firouzabadi

دانلود PDF:

daneshnameh-Volume6.pdf