سرور آزادگی

ویژه برنامه ی میلاد امام حسین(علیه السلام) با عنوان «سرور آزادگی» باموضوع همگامی امام حسین(علیه السلام) با قرآن به کارشناسی دکترپوراسماعیل به تاریخ ۱۱خرداد۱۳۹۳ ازساعت

ادامه مطلب »