محبوب ترین مقالات

راهنمای نگارش مقاله جهت دانشجویان

شنبه, شهریور ۳, ۱۳۹۷ – ۲۲:۲۸
۱- مقاله های علمی با هدف ترویج مباحث عقیدتی برمبنای قرآن و حدیث مبنای با رویکرد پژوهشی مورد پذیرش است.

۲- نوآوری در مقاله یک اصل اساسی است بنابراین در صورت استفاده از مقالات و سایت های مختلف، نویسنده باید به تحلیل، بررسی و نقد هریک بپردازید. به مقالاتی که از این اصل برخوردار نباشند امتیازی تعلق نمی گیرد.

۳- نویسنده در پایان مقاله, باید به نتیجه گیری، تحلیل و ارائه ی نظر شخصی خود در جمع بندی مباحث بپردازد.

۴- مقاله به یکی از زبان های فارسی، عربی یا انگلیسی باشد؛ برای ارسال مقاله به زبانی غیر از فارسی، ارائه ی مقاله به زبان فارسی ضروری است.

۵- مقاله دارای چکیده ی فارسی (حداکثر در پنج سطر)، کلید واژه، طرح مسأله یا مقدمه، بدنه ی اصلی مقاله، نتیجه گیری و فهرست کامل منابع بر اساس حروف الفبایی بوده و حداکثر ۳۰ صفحه A4 باشد .

۶- مأخذ به شیوه ی دایره المعارف (درج سند در متن) باشد، بنابراین باید از ذکر اسناد در پاورقی خودداری شود، امّا بیان توضیحات ضروری به تشخیص نویسنده در پاورقی مانعی ندارد.

۷- کتابشناسی به شکل زیر باشد:

الف) جهت کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده یا مترجم، نام اثر، ناشر، محل نشر، نوبت چاپ و سال انتشار

ب) جهت مقاله: نام خانوادگی و نام نویسنده، نام مجلّه، شمارۀ انتشار، سال انتشار

۸- مقاله ی ارسالی باید در محیط word xp نوشته شده باشد.

۹- نویسنده ی مقاله باید پست الکترونیک خود را اعلام نماید.

۱۰- از ارسال مقاله از طریق ایمیل به آدرس های

dr.ehsanpouresmaeil@gmail.com

یا

ehsan_pouresmaeil@yahoo.com

بعد از پاسخگویی توسط اینجانب اطمینان حاصل کنید.

دانشجویان مجازی در صورتی که می خواهند از انتخاب مناسب موضوع، کیفیت تحقیق، آشنایی بامنابع و… در طول ترم آگاه شوند می توانند از طریق ایمیل با اینجانب در ارتباط باشند؛ بدیهی است مقاله ی نهایی را طبق زمانبندی اعلام شده توسط آموزشیار محترم به آدرس ایمیل ایشان ارسال می کنید.