محبوب ترین مقالات

عناوین ومنابع پیشنهادی برای تحقیق در درس قرآن و خاورشناسان

سه شنبه, شهریور ۱۹, ۱۳۹۲ – ۰۰:۰۰

• معرفی مستشرقان قرآن پژوه (افرادی که در درس به آنان اشاره نشده است).

• بررسی انگیزه های مستشرقان قرآن پژوه

• دیدگاه مستشرقان درباره ی مصدریت قرآن

• سلامت قرآن از تحریف در دیدگاه مستشرقان

• ادبیات و ساختار قرآن در منظر مستشرقان

• تحلیل اعتراف مستشرقان به عظمت قرآن مجید از منظرهای گوناگون

• معارف قرآن و مستشرقان

• نقد آثار و مقالات مستشرقان

• نقد دایره المعارف های مختلف

• تأثیر دیدگاه های علمای شیعه در تحلیل مستشرقان

• علوم قرآنی از دیدگاه مستشرقان

• بررسی و رد اتهام مستشرقان به شیعه در نگاشته های قرآنی

نکته: این عناوین به صورت کلی ارائه شده است و محقق محترم باید عناوین جزئی تری را گزینش کند؛

به عنوان مثال:

« نقد نگاه مونتگمری وات به پدیده ی وحی»،

«نقد مقاله ی (جنگ و قتال) ریون فایرستون در دایره المعارف لیدن»،

«بررسی اتهام بول به شیعه در مساله ی تحریف قرآن».

فهرست منابع:
اول: منابع فارسی (کتاب‌ها و مقالات)
۱٫ آراء مستشرقین پیرامون قرآن کریم، منیره خوشنودی
۲٫ آراء و افکار اسلام‌شناسان معاصر آلمانی، موسویان، حسین، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه، تهران ۱۳۷۵٫
۳٫ آفاق تفکر معنوی در اسلامی ایرانی، شایگان، داریوش، هانری کربن، ترجمه: باقر پرهام، نشر فروزان، تهران [بی‌تا] ۴٫ آفرینش و رستاخیز، کینو، شیناما، ترجمه: جلیل دوستخواه، امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۶ ش.
۵٫ آیات شیطانی، سید احمد رفعت، ترجمه: عباسعلی براتی.
۶٫ آیه‌های شیطانی، رشدی، سلمان، ترجمه: روشنک ایرانی، نسخه موجود در کتابخانه سالن اهل قلم دفتر تبلیغات اسلامی، [بی تا، بی جا] ۷٫ ادعاهای مستشرقان در مورد تحریف قرآن، بررسی: دکتر عیسی متقی‌زاده، محمد خوران، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش پنجم.
۸٫ ارزیابی دیدگاه مستشرقین در مورد اهل بیت، سید محمد سبطین، مدرسه عالی امام خمینی (پایان‌نامه ارشد)
۹٫ از ایران زرتشتی تا اسلام، شائول شاکدر، ترجمه: مرتضی ثاقب‌فر، انتشارات ققنوس، تهران، ۱۳۸۴ش، چ دوم.
۱۰٫ اسلام در جهان امروز، اسمیت، ‌ویلفرد کنت ول، ترجمه: حسینعلی هروی، دانشگاه تهران، ۲۵۳۶٫
۱۱٫ اسلام و غرب، احمد، خورشید، ‌ترجمه: سید غلامرضا سعیدی، انتشارات دار التبلیغ اسلامی، قم، ۱۳۴۷٫
۱۲٫ اعترافات دانشمندان بزرگ جهان، مردانی، خیرالله، انتشارات آیین جعفری، تهران، ۱۴۰۲٫
۱۳٫ اعجاز قرآن ریچارد سی در دایره‌المعارف لایدن، ترجمه: دکتر اسکندرلو، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، ۱۳۸۶٫
۱۴٫ اعجاز قرآن، پروفسور ریچارد سی، مارتین، بررسی و نقد: دکتر سید رضا مودب، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش سوم.
۱۵٫ امام، امتیاز یوسف، بررسی و نقد: دکتر مهدی رستم‌نژاد، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش چهارم.
۱۶٫ اندیشه نوین اسلامی در رویارویی با استعمار غرب، بهی، محمد، ترجمه دکتر سید حسین سیری، آستان قدس رضوی، مشهد، ۱۳۷۷٫
۱۷٫ انقلاب اسلامی ایران در دایره‌المعارف‌های جهان، شانه‌چی، محسن، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، تهران ۱۳۷۹٫
۱۸٫ برخورد، آرای مسلمانان و مسیحیان، وات، مونتجمری (مونتگمری)، تفاهمات و سوء تفاهمات، ترجمه: محمد حسین آریا، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران ۱۳۷۳٫
۱۹٫ بررسی آراء مستشرقین پیرامون گزارشات تاریخی قرآن، غلام حسین ناطقی، مدرسه عالی امام خمینی.
۲۰٫ بررسی دایره‌المعارف قرآن لیدن (۱)، دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش اول.
۲۱٫ بررسی دو مقاله «اقتصاد» و «علم اقتصاد» در دایره‌المعارف لیدن، عبدالله سعید ترجمه: سید محمد موسوی مقدم، بررسی و نقد: دکتر مهدی رستم‌نژاد، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش ششم.
۲۲٫ بررسی دیدگاه مستشرقان در مورد مصادر وحی قرآنی، مهدی سلطانی رنانی، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش چهارم.
۲۳٫ بررسی دیدگاه‌های نلدکه در مورد رسم‌الخط و قرائت قرآن، دکتر محمد جواد اسکندرلو ـ سید حسن حسینی، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش ششم.
۲۴٫ بررسی روایات جمع قرآن در زمان عثمان (ترجمه بخشی از کتاب تاریخ قرآن نلدکه)، بررسی: مرتضی کریمی‌نیا، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش اول.
۲۵٫ بررسی فرشته وحی از دیدگاه قرآن و مستشرقان، پایان‌نامه ارشد سید فیاض حسین بخارایی.
۲۶٫ بررسی مسئله تحریف قرآن در دائره المعارف قرآن لیدن، بررسی و نقد: سکینه حقانی ـ دکتر محمد جواد اسکندرلو، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش پنجم.
۲۷٫ بررسی مقاله انبیاء و نبوت، یوری روبین، مترجم: حسن رضایی، بررسی و نقد: دکتر حسین علوی مهر، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش پنجم.
۲۸٫ بررسی مقاله حوا در دایره‌المعارف الاسلامیه، جلی ـ ایزنبرگ، مترجم به عربی: عبدالحمید یونس، بررسی و نقد: علیرضا نوبری ـ دکتر محمد حسن زمانی،‌ مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش پنجم.
۲۹٫ بررسی مقاله زنان و قرآن، دکتر روت رادد، ترجمه، بررسی و نقد: مریم نوشین ـ دکتر محمد جواد اسکندرلو، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش پنجم.
۳۰٫ بررسی و نقد دیدگاه‌های مستشرقین درباره تفسیر با تاکید بر کتاب مذاهب التفسیر الاسلامی گلدزیهر، مدرسه عالی امام خمینی
۳۱٫ بسط تجربه نبوی، سروش عبدالکریم، تهران، مؤسسه فرهنگی صراط، ۱۳۷۹ ش.
۳۲٫ پژوهشی در باب اسرائیلیات در تفاسیر قرآن، دیاری، محمد تقی، دفتر پژوهش و نشر سهروردی، تهران، ۱۳۷۹٫
۳۳٫ پیشینه مطالعات جهان اسلام در غرب، سی مارتین، سید حسن اسلامی، آیینه پژوهش، ۱۳۷۷ ه‍. ش، س نهم، ش ۶٫
۳۴٫ تأثیر اسلام بر اروپای قرون وسطی، وات، مونتجمری (مونتگمری)، حسین عبدالمحمدی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم ۱۳۷۸٫
۳۵٫ تاثیرپذیری دکتر نصرحامد‌ابوزید از مستشرقان، سید منصف حامدی (تونس)، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش دوم.
۳۶٫ تأثیرپذیری عبدالکریم سروش از مستشرقان، دکتر محمد جواد اسکندرلو، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش چهارم.
۳۷٫ تاریخ اسلام، بری آر، دانشگاه کمبریج، ترجمه: احمد آرام، امیرکبیر، تهران ۱۳۸۱٫
۳۸٫ تاریخ تمدن اسلام، زیدان، جرجی، علی جواهر کلام، امیرکبیر، تهران ۱۳۵۲٫
۳۹٫ تاریخ تمدن، دورانت، ویل، گروه مترجمان، نشر فرهنگ، ۱۳۷۵٫
۴۰٫ تاریخ قرآن،‌ نولدکه، انتشارات دار النشر جورج المز، ۲۰۰۰ م.
۴۱٫ تاریخ‌گذاری قرآن از نگاه ریچارد بل و دانشمندان اسلامی، دکتر محمدجواد اسکندرلو، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ج اول.
۴۲٫ تجربه دینی، پراود فوت، وین، ترجمه و توضیح: عباس یزدانی، کتاب طه، قم، ۱۳۸۳ ش، چ دوم.
۴۳٫ تحلیل مبانی و شیوه‌های تفسیر شیعه، مایرم باراشر، بررسی و نقد: دکتر سید رضا مؤدب ـ سید محمد موسوی مقدم، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش پنجم.
۴۴٫ تحلیل و بررسی آرای نولدکه پیرامون جمع قرآن، محمدحسین محمدی، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش اول.
۴۵٫ ترجمه و نقد کتاب «جمع قرآن» جان برتون، پایان‌نامه دکتری حسن رضایی.
۴۶٫ ترجمه و نقد مدخل «قرآن و حدیث» از دایره المعارف قرآن لایدن، پایان‌نامه ارشد سید حسین علوی.
۴۷٫ ترجمه و نقد مدخل قرآن از دایره‌المعارف دین»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، اسکندرلو، محمد جواد، سال ۱۳۷۸٫
۴۸٫ تفسیر قرآن در دوره جدید و معاصر، راترود ویلانت، بررسی و نقد: دکتر حسین علوی‌مهر، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش دوم.
۴۹٫ تفکر دینی در قرن بیستم، جان مک کواری، ترجمه: عباس شیخ علی ـ محمد محمد رضایی، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، قم، ۱۳۷۵، اول.
۵۰٫ تمدن اسلام و عرب، گوستاولوبون، ترجمه: فخر داعى گیلانى، علمى، تهران، ۱۳۳۴، چ چهارم.
۵۱٫ جمع قرآن، جان برتون، نقد و بررسی: محمد حسین محمدی، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش چهارم.
۵۲٫ حدیث و قرآن، جوین بول، بررسی و نقد: دکتر علی نصیری، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش سوم.
۵۳٫ حقیقت دینی در عصر ما، مونتگمری وات، ویلیام، ترجمه: ابوالفضل محمودی، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۷۹ش.
۵۴٫ حورالعین، ماهر جرار، ترجمه، بررسی و نقد: دکتر محمد حسن زمانی ـ سرور حسینی، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش ششم.
۵۵٫ خانواده و اهل‌بیت پیامبرصلی الله علیه و آله، علی عبدالله صالح آسانی و شارون، بررسی و نقد: سید محمد علی ایازی، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش چهارم.
۵۶٫ خاورشناسی و دایره المعارف قرآن لیدن، دکتر مظفر اقبال، رئیس مرکز اسلام و علم کانادا، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش پنجم.
۵۷٫ خدا و انسان در قرآن، ایزوتسو، توشی هیکو، ترجمه: احمد آرام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران ۱۳۶۸٫
۵۸٫ خدا و انسان در قرآن، ایزوتسو، توشی هیکو، ترجمه: احمد آرام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۸ ش.
۵۹٫ داستان پیامبران در تورات، تلمود، انجیل و قرآن…، لاریجانی، محمد، انتشارات اطلاعات،‌ تهران، ۱۳۸۰٫
۶۰٫ دایره‌المعارف مستشرقان، بدوی، عبدالرحمن، ترجمه: صالح طباطبایی، انتشارات روزنه، تهران ۱۳۷۷٫
۶۱٫ در آستانه قرآن بلاشر، رژی، ترجمه: محمود رامیار، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۳ هـ . ش.
۶۲٫ درآمدی بر دایره‌المعارف کتاب خانه‌های جهان، مرعشی نجفی، محمود، کتاب‌خانه‌ آیه الله مرعشی، قم ۱۳۷۴٫
۶۳٫ درآمدی بر قرآن‌پژوهی مستشرقان و آسیب شناسی آن، معارف، مجید، تهران، فصل نامه پژوهش دینی، ش ۹، ۱۳۸۴ هـ . ش.
۶۴٫ درآمدی بر قرآن، بلاشر، رزی، ترجمه: دکتر اسدالله مبشری، ارغنون، تهران ۱۳۷۲٫
۶۵٫ درآمدی بر هرمنوتیک، واعظی، احمد، موسسه فرهنگی اندیشه معاصر، ۱۳۸۰ ش.
۶۶٫ درس‌هایی درباره اسلام (ترجمه العقیده و الشریعه فی الاسلام) گلدزیهر، ایگناز (۱۳۵۷)، ترجمه: علینقی منزوی، تهران، انتشارات کمانگیر، چاپ دوم [چاپ اول: بیروت، به احتمال قوی نام ناشر و محل چاپ دوم واقعی نباشد] ۶۷٫ دفاع از قرآن، عبدالرحمان بدوی، ترجمه‌: سید حسین سیدی.
۶۸٫ دوره‌های استشراق، دکتر محمدحسن زمانی، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش دوم.
۶۹٫ دیدگاه‌های نولدکه در مورد رسم‌الخط و قرائت قرآن و نقد آن، پایان‌نامه ارشد سید حسن حسینی.
۷۰٫ دین و نگرش نوین، استیس، والترترنس، ترجمه: احمد رضا جلیلی، ویراسته: مصطفی ملکیان، حکمت، تهران، ۱۳۷۷، چ اول.
۷۱٫ راهنمای الهیات پروتستان، هوردرن، ویلیام، ترجمه: طاطه وس میکایلیان، شرکت انتشارات علمی وفرهنگی، ۱۳۶۸ ش، چ اول.
۷۲٫ رویکرد خاورشناسان به قرآن، بررسی پیشینه و تحلیل: صادقی، تقی (۱۳۷۹)، ویراستاران: مهدی جابرمرادی، مریم‌قنبری و الهام آذر، تهران: فرهنگ گستر، چ اول.
۷۳٫ سرچشمه های نواندیشی دینی، صاحبی محمد جواد، احیاگران، قم، ۱۳۸۱٫
۷۴٫ سیر تاریخی و ارزیابی اندیشه شرق‌شناسی، دسوقی، محمود، ترجمه: افتخارزاده، هزاران، تهران، ۱۳۷۶٫
۷۵٫ شخصیت‌ اخلاقی پیامبرصلی الله علیه و آله از دیدگاه قرآن و مستشرقان، محبوب ذنون خواجه یف، مدرسه عالی امام خمینی
۷۶٫ شرق‌‌شناسی و اسلام‌شناسی‌ غربیان، زمانی، محمد حسن، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۵٫
۷۷٫ شرق‌شناسی، سعید، ادوارد، ترجمه: دکتر عبدالرحیم گواهی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۷٫
۷۸٫ شکل و ساختار قرآن، آنجلی‌کا نیوورث، بررسی و نقد: دکتر محمد جواد اسکندرلو، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش سوم.
۷۹٫ شیعه، تشیع و قرآن، آرزینا لالانی و مریم باراشر، بررسی و نقد: دکتر سید رضا مؤدب و سید محمد موسوی مقدم، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش چهارم.
۸۰٫ طرح مستندسازی متن قرآن و چاپ انتقادی آن، میشائیل مارکس (آلمان)، بررسی و نقد: دکتر محمدعلی رضائی‌اصفهانی، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش دوم.
۸۱٫ عذر تقصیر به پیشگاه محمد صلی الله علیه و آله و قرآن، دیون پورت، جان، ترجمه: غلامرضا سعیدی، دارالتبلیغ اسلامی، قم ۱۳۴۸٫
۸۲٫ عقل و اعتقاد دینی، پترسون، مایکل و دیگران، ترجمه: احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، طرح نو، تهران، ۱۳۷۹ ش، چ سوم.
۸۳٫ علم ودین، ایان باربور، ترجمه: بهاء الدین خرمشاهی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۸۵، چ پنجم.
۸۴٫ غرب در جغرافیای اندیشه، کاشانی، مجید، کانون اندیشه جوان، تهران ۱۳۸۱٫
۸۵٫ فاطمه در قرآن، جین دمن مک اولیف، بررسی و نقد: دکتر محمد علی رضائی اصفهانی، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش چهارم.
۸۶٫ فرهنگ اسلام شناسان خارجی در دو جلد، عبداللهی خوروش، ‌حسین، مؤسسه مطبوعاتی مهر، ‌تهران ۱۳۶۲٫
۸۷٫ فرهنگ کامل خاورشناسان، بدوی، ترجمه: شکر الله خاکرند، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی، قم ۱۳۷۵٫
۸۸٫ فقه و قرآن، پروفسور وائل حلاق، بررسی و نقد: دکتر محمد فاکر میبدی، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش سوم.
۸۹٫ فلسفه دین، جان هیک، ترجمه: بهرام راد، انتشارات بین المللی الهدی، تهران، ۱۳۸۱ ش، چ سوم.
۹۰٫ قرآن از دیدگاه ۱۱۴ دانشمند جهان، علیقلی، محمد مهدی، انتشارات سینا، تهران، ۱۳۷۵٫
۹۱٫ قرآن از نگاه دانشمندان غربی، دکتر سید رضا مؤدب و مجید دانشگر، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش ششم.
۹۲٫ قرآن پژوهی آکادمیک در عصر پسا روشنفکری از دایره المعارف قرآن لایدن، پایان‌نامه ارشد کمال نوش آبادی.
۹۳٫ قرآن ‌پژوهی گلدزیهر، سید‌ مجید پورطباطبایی، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش دوم.
۹۴٫ قرآن را چگونه شناختم،‌ گریک، کینت،‌ ترجمه: ذبیح الله منصوری، انتشارات مجید، تهران ۱۳۶۹، چ دوم.
۹۵٫ قرآن و مستشرقین، سید علی شرف الدین موسوی.
۹۶٫ کتابشناسی جهانی ترجمه‌ها و تفسیرهای چاپی قرآن مجید به ۶۵ زبان از ۱۵۱۵ـ۱۹۸۰، بینارق، عصمت، ترجمه محمد آصف فکرت، آستان قدس رضوی، مشهد، ۱۳۷۳٫
۹۷٫ گرایش‌های تفسیری در میان مسلمانان (ترجمه مذاهب التفسیر الاسلامی)، گلدزیهر، ایگناز (۱۳۸۳)، ترجمه: سید ناصر طباطبایی، مقدمه و حواشی: سید محمدعلی ایازی، تهران، انتشارات ققنوس، چ اول.
۹۸٫ گرایش‌های تفسیری در میان مسلمانان (گلدزیهر)، پایان‌نامه‌ ارشد‌ مهناز آلبولانی.
۹۹٫ گرایش‌های تفسیری در میان مسلمانان، گلدزیهر، ترجمه: سید ناصر طباطبایی.
۱۰۰٫ لوازم و پیامدهای نظریه‌ی تجربه دینی، عباسی ولی الله، قبسات، فصلنامه علمی، ترویجی در حوزه دین پژوهی، س هفتم، زمستان ۸۱، ش ۲۶٫
۱۰۱٫ مبانی نظری مستشرقان در مورد تناقضات قرآن، دکتر محمد علی رضایی اصفهانی و محمد الله حلیم‌اف، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش ششم.
۱۰۲٫ محمد پیامبر و سیاستمدار، وات، مونتگمری، ترجمه: دارالترجمه ایران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۴۴ ش.
۱۰۳٫ محمد پیامبری که از نو باید شناخت، کونستان ویرژیل، گیورگیو، ترجمه: ذبیح الله منصوری، امیرکبیر، تهران ۱۳۴۲٫
۱۰۴٫ محمد صلی الله علیه و آله پیامبر و سیاستمدار، وات، مونتجمری (مونتگمری)، ترجمه: دارالترجمه ایران، کتابفروشی اسلامیه، تهران ۱۳۴۴٫
۱۰۵٫ محمد صلی الله علیه و آله در اروپا، صمیمی، مینو، عباس مهرپویا، انتشارات اطلاعات، تهران ۱۳۸۲٫
۱۰۶٫ مستشرقان و تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه، حسن رضا رضایی، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش ششم.
۱۰۷٫ مستشرقان و تاریخ گذاری قرآن، اسکندرلو، محمد جواد، پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن، قم، ۱۳۸۵، چ اول.
۱۰۸٫ مستشرقان و حدیث، شینی میرزا، شهلا، نشر هستی نما، تهران، ۱۳۸۵٫
۱۰۹٫ مستشرقان و قرآن، زمانی، محمدحسن، قم، مؤسسه بوستان کتاب، ۱۳۸۵، چ اول.
۱۱۰٫ مستغربات یک مستشرق، فصلنامه کتابهای اسلامی، رستگار، پرویز (بهار ۸۳)، سال پنجم، ش ۱۶٫
۱۱۱٫ مطالعات اسلامی در غرب، الویری، محسن، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۱٫
۱۱۲٫ مطالعات قرآنی در غرب، مرتضی کریمی‌نیا
۱۱۳٫ معرفت شناسی باور دینی از دیدگاه پلنتینگا، حسین عظیمی دخت شورکی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ۱۳۸۵، چ اول.
۱۱۴٫ معنای متن، حامد ابوزید، نصر، ترجمه: مرتضی کریمی نیا، طرح نو، تهران، ۱۳۸۱ ش، چ دوم.
۱۱۵٫ مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن،‌ ایزوتسو، توشی هیکو، نشر پژوهش فرزان، تهران ۱۳۷۸٫
۱۱۶٫ مفهوم‌شناسی، تاریخچه و دوره‌های استشراق (۱)، دکتر محمدحسن زمانی، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش اول.
۱۱۷٫ مقایسه‌ای میان تورات، انجیل، قرآن و علم، موریس بوکای، ترجمه: ذبیح الله دبیر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۲ ش، چ نهم.
۱۱۸٫ مقدمه‌ای بر فهرست آثار ایگناس گلدزیهر، ماسینیون، لویی (بی‌تا) ترجمه: حسن رضوی. مجله کاوه، ش ۶۹ {چاپ آلمان، اصل مقاله در سال ۱۹۲۷ در صص ۱ ـ ۱۶ فهرست آثار ایگناس گلدزیهر تالیف «برنارد هلر» در پاریس به چاپ رسیده است}.
۱۱۹٫ موضوعات و بایسته‌های پژوهش در حوزه قرآن و مستشرقان، گروه قرآن و مستشرقان مرکز تحقیقات‌قرآن‌کریم المهدی، مجله قرآن‌پژوهی‌خاورشناسان، ش ششم.
۱۲۰٫ میثاق در قرآن، بی‌آزار شیرازی، عبدالکریم.
۱۲۱٫ نشست علمی قرآن و مستشرقان، جمعی از اساتید با حضور حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی(دامت برکاته)، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش دوم.
۱۲۲٫ نقاط قوت و ضعف مطالعات مستشرقان، اقتراح با حضور آیت الله معرفت، تنظیم: نصرالله سلیمانی، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش اول.
۱۲۳٫ نقد آثار‌ خاورشناسان، زندگی‌نامه علمی و نقد آثار بیست تن از خاورشناسان نامدار، حسینی طباطبایی، مصطفی، تهران، انتشارات چاپخش، ۱۳۷۵، چ اول.
۱۲۴٫ نقد ادعای مستشرقان در مورد تناقضات در قرآن، محمد الله حلیم اف، مدرسه عالی امام خمینی.
۱۲۵٫ نقد شبهات پیرامون قرآن کریم، معرفت، محمد هادی، ترجمه: حسن حکیم باشی و دیگران، انتشارات التمهید، قم، ۱۳۸۵٫
۱۲۶٫ نقد نظریه تجربه دینی با تأکید بر قرآن، محمد اشرف شجاع، مدرسه عالی امام خمینی.
۱۲۷٫ نقد و بررسی آراء بلاشر درباره جمع و تدوین قرآن، دکتر مجید معارف، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش اول.
۱۲۸٫ نقد و بررسی ادعای مستشرقان درباره تناقضات قرآنی، پایان‌نامه ارشد محمد حلیم‌اف.
۱۲۹٫ نقد و بررسی اهم شبهات مستشرقین در مورد وحی بر پیامبر صلی الله علیه و آله ، پایان‌نامه ارشد سید فرمان حیدر تقوی.
۱۳۰٫ نقد و بررسی خاستگاه‌ها و مبانی نظریه تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه، مختار حسین، مدرسه عالی امام خمینی
۱۳۱٫ نقد و بررسی کاربرد واژه «کتاب» در آیات قرآن از نگاه مستشرقان، محمدجواد اسکندرلو، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش دوم.
۱۳۲٫ نقد و بررسی مستشرقان در مورد وحی بر پیامبر صلی الله علیه و آله ، فرمان حیدر، مدرسه عالی امام خمینی
۱۳۳٫ نقد و ترجمه مدخل سیره‌ی نبوی، پایان‌نامه ارشد حیدر پاسنگ.
۱۳۴٫ نقد و ترجمه مقاله «حدیث و قرآن» از دایره المعارف قرآن (مقاله لایدن)، مدرسه عالی امام خمینی
۱۳۵٫ نقد و نظر، (تجربه دینی)، فصلنامه فرهنگی، عقیدتی و اجتماعی، سال ششم، تابستان و پاییز ۱۳۷۹، ش ۲۳ ـ ۲۴٫
۱۳۶٫ نقدی بر رهیافت «تجربه دینی» خاورشناسان بر وحی، محمد اشرف شجاع، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش پنجم.
۱۳۷٫ نگرش تاریخی بر رویارویی غرب با اسلام، ثواقب، جهانبخش، دفتر تبلیغات اسلامی، ۷۹٫
۱۳۸٫ نگرش‌های انتقادی معاصر و قرآن، محمد آرکون، بررسی و نقد: دکتر محمد علی رضائی اصفهانی، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش سوم.
۱۳۹٫ واژگان دخیل در قرآن و نقد دیدگاه‌های مستشرقان، شجاعت علی جوادی، مدرسه عالی امام خمینی
۱۴۰٫ واژه‌های دخیل در قرآن، جفری، آرتور، ترجمه: فریدونبدره ای، توس، تهران، ۱۳۷۲ش.
فصل دوم: منابع عربی
۱۴۱٫ آراء المستشرقین حول القرآن، عمر بن ابراهیم رضوان، دارالطیبه، بی‌تا.
۱۴۲٫ الاستشراق اهدافه ووسائله، محمد فتح الله زیادی
۱۴۳٫ الاستشراق تاریخه واهدافه، شبهات المستشرقین ضد الاسلام، احمد شلبی
۱۴۴٫ الاستشراق دراسات تحلیلیه تقومیّه، محمد عبدالله الشرقاوی
۱۴۵٫ الاستشراق فی السیره النبویه، النعیم، محمد الامین عبدالله، دراسه تاریخیه لأراء وات ـ بروکلمان ـ فلهاوزن، المعهد العالمی للفکر الاسلامی، ویرجینیا، آمریکا ۱۴۱۷٫
۱۴۶٫ الاستشراق فی الفکر الاسلامی المعاصر، شرقاوی، محمد عبدالله، دارالفکر العربی قاهره [بی‌تا[
۱۴۷٫ الاستشراق فی الفن الرومانسی الفرنسی، بیطار، زینات،‌ المجلس الوطنی للثقافه، کویت ۱۹۹۲٫
۱۴۸٫ الاستشراق فی المیزان، معالیقی، منذر، طرابلس، المکتب الاسلامی، بیروت، [بی‌تا[
۱۴۹٫ الاستشراق والتاریخ الاسلامی، فوزی، فاروق عمر، الأهلیه للنشر، اردن ۱۹۹۸ م.
۱۵۰٫ الاستشراق والخلفیه الفکریه، حمدی زقزوق، محمود، قاهره، دارالمنار، ۱۴۰۹ هـ . ق .
۱۵۱٫ الاستشراق والخلیفه الفکریه للصراع الحضاری، زقزوق، محمود، کتاب الامه، قطر، مکتبه الرساله، بیروت ۱۴۰۵٫
۱۵۲٫ الاستشراق والدراسات الاسلامیه، نمله، علی بن ابراهیم الحمد، مکتبه التوبه، ریاض ۱۴۱۸٫
۱۵۳٫ الاستشراق والقرآن العظیم، محمد خلیفه
۱۵۴٫ الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما علیهم، سباعی، مصطفی، بیروت، دارالورّاق، ۱۴۲۲ هق
۱۵۵٫ الاستشراق والمستشرقون، سباعی، مصطفی، مالهم وعلیهم، ‌المکتب الاسلامی، بیروت ۱۴۰۵٫
۱۵۶٫ الاستشراق والمستشرقون، عدنان محمد وزان ، بی‌نا، بی‌تا.
۱۵۷٫ الاستشراق، فیومی، محمد ابراهیم، رساله استعمار تطور الصراع الغربی مع الاسلام، دارالفکر العربی، قاهره ۱۴۱۳٫
۱۵۸٫ الاستشراق، مجافانه لتاریخ الامه الاسلامیه وثقافتها، جندی، انور، مجله المنهل، ‌ج ۵۰، ش ۴۷۱٫
۱۵۹٫ الاستشراق، نشأته وتطوره واهدافه، اسحق موسی حسینی
۱۶۰٫ الاسلام والاستشراق، زهر الدین، صالح، دارالندوه، لبنان ۱۴۱۳٫
۱۶۱٫ الاسلام والمسیحیه فی‌ العالم المعاصر، وات، مونتجمری (مونتگمری)، تعریب دکتر عبدالرحمن عبدالله الشیخ، الهیئأ المصریأ، قاهره، ۱۹۹۸٫
۱۶۲٫ الاسلام، عقیده وسیاسه، رودنسون، ماکسیم، تعریب اسعد صقر، عطیه، بیروت، ۱۹۹۶٫
۱۶۳٫ الاسلامیات بین کتابات المستشرقین والباحثین المسلمین، ندوی، ابوالحسن، مؤسسه الرساله، بیروت ۱۴۰۵٫
۱۶۴٫ اسهامات المستشرقین فی نشر التراث العربی الاسلامی، نمله، علی بن ابراهیم الحمد، مکتبه الملک فهد، ۱۴۱۷٫
۱۶۵٫ اضواء علی مواقف المستشرقین والمبشرین، شوقی ابوخلیل، جمعیه الدعوه الاسلامیه العالمیه، ۱۹۶۹ چ دوم.
۱۶۶٫ الاعتذار محمد والقرآن، دیون پورت، جان، تعریب: عباس الخلیلی، ‌اقبال، تهران ۱۳۳۵٫
۱۶۷٫ ‌الاسلام فی مواجهه الاستشراق العالمی، مطعنی، ‌عبدالعظیم، دارالوفاء، بیروت، ۱۴۰۷٫
۱۶۸٫ اهدافه ووسائله، زیاری، محمد فتح الله الاستشراق، دارقتیبه، بیروت ۲۰۰۲٫
۱۶۹٫ تاریخ القرآن، نولدکه، دارالنشر جورج ألمز، ترجمه جورج تامر با همکاری سیده عبله معلوف و…، طبع اول، بیروت، ۲۰۰۴٫
۱۷۰٫ تاریخ‌الیهود فی بلاد‌العرب، اسرائیل ولفنسون، مؤسسه النشر، قاهره، ۱۹۲۷م.
۱۷۱٫ تاریخ حرکه‌الاستشراق، فوک، یوهان، الدراسات العربیه و الاسلامیه فی اروبا حتی بدایه القرن العشرین، تعریب: عمر لطفی العالم، دارقتبه، دمشق، ۱۴۱۷٫
۱۷۲٫ ‌تاریخ حرکه‌الاستشراق، فوک، یوهان، الدراسات‌العربیه والاسلامیه فی اروپا حتی بدایه القرن العشرین، تعریب: عمر لطفی العالم، دارقتیبه، دمشق ۱۴۱۷٫
۱۷۳٫ التبشیر والاستشراق، عزت اسماعیل، محمد، احقاد علی النبی محمد صلی الله علیه وآله وبلاد الاسلام، اطهطاوی. الزهراء، قاهره ۱۴۱۱٫
۱۷۴٫ تحقیقِ Vollers متلمّس، دیوان، تصحیح و ترجمه به آلمانى از کارل فُلِرز، لایپزیک، ۱۹۰۳، چاپ جدید: تحقیق حسن کامل الصیرافى، در مجله معهد المخطوطات العربیه، قاهره، سال چهاردهم، ۱۹۷۰م/ ۱۳۹۰ق، ص ۱ ـ ۵۵۹٫ (م).
۱۷۵٫ التراث العربی و المستشرقون، آلوسی، عادل، دارالفکر، قاهره، ۲۰۰۱٫
۱۷۶٫ تفصیل آیات القرآن الکریم، لابوم، ژول، تعریب محمد فؤاد عبدالباقی، کتابفروشی اسلامیه، تهران ۱۳۳۵٫
۱۷۷٫ الثقافه الاسلامیه والثقافه الغربیه، الأخذ والعطاء، آکادمی کشور مغرب، ۱۴۱۲٫
۱۷۸٫ حوا والخطیئه فی التوراه والانجیل والقرآن،‌ د، فتنت مسیله، موسسه معارف، بیروت، بی‌تا.
۱۷۹٫ دایره‌المعارف الاسلامیه، جمعی از مستشرقان، دارالمعرفه، بیروت، بی‌تا.
۱۸۰٫ دراسات استشراقیه وحضاریه، النمله، علی ابن ابراهیم، جامعه الامام محمد‌ بن سعود، الاسلامیه ـ المدینه المنوره، ۱۴۱۳هـ ق.
۱۸۱٫ ‌دراسات الستشراقیه وحضاریه، العرفی، محمد بن سالم، نشریه کلیه الدعوه، ‌مرکز الدراسات الاستشرقایه والحضاریه، مدینه منوره، دانشگاه محمد بن سعود، ۱۴۱۳٫
۱۸۲٫ الدراسات العربیه والاسلامیه فی الجامعات الالمانیه، بارت، رودی، تعریب دکتر مصطفی ماهر، دارالکتب العربی، قاهره ۱۹۶۷٫
۱۸۳٫ دراسه عن ظهور الکتاب العربی ونفائس الکتب العربیأ التی طبعت فی الغرب، آلوسی، عادل، دارالفکر العربی، بیروت ۱۴۲۲٫
۱۸۴٫ دفاع عن العقیده والشریعه ضد مطاعن المستشرقین، غزالی، محمد، ‌نهضه مصر للطباعه، قاهره ۱۹۹۹٫
۱۸۵٫ الدفاع عن المسیحیه فی الانجیل، حداد، الارشمند ریت یوسف درّه، بحسب مرقس، منشورات المکتبه البولیته، بیروت ۱۹۸۸٫
۱۸۶٫ دفاع عن محمد ضد المنتقصین من قدره، عبدالرحمن بدوی
۱۸۷٫ الرسول فی کتابات المستشرقین، حمدان، نذیر، دارالمنار للنشر، جده ۱۴۰۶٫
۱۸۸٫ سکولوجیه القصه فی القرآن، تهامی نقره: شرکه التونسیه، الجزائر ۱۹۷۴٫
۱۸۹٫ سموم الاستشراق والمستشرقین فی العلوم الاسلامیه، انورالجندی
۱۹۰٫ سیرالاستشراق و التبشیر، جنید، محمد، قرائه تاریخیه موجزه، دارقباء للطباعه والنشر، قاهره، ۱۹۹۹٫
۱۹۱٫ شبهات حول القرآن وتفنیدها، غازی، عنایه، دارمکتبه الهلال، بیروت، ۱۹۹۶، چ اول.
۱۹۲٫ طبقات المستشرقین، صالح حمدان، عبدالحمید، مکتبه مدبولی، لیبی [بی‌تا[
۱۹۳٫ طبقات، ابن‏سعد، محمد، تحقیقِ Sachau و دیگران [با همکارى بروکلمان، هوروویتس، لیپرت، مایسنر، میتْوُخ، شوالى، و سترستئن، ۸ جلد، لایدن، ۱۹۰۴ ـ ۱۹۱۷، ج ۹، فهرست‏ها، ۱۹۲۱م. (م.
۱۹۴٫ الظاهره الاستشراقیه واثرها علی الدراسات الاسلامیه (۲‌جلد)، الحاج، ساسی سالم، مرکزدراسات العالم الاسلامی، لیبی ۱۹۹۱٫
۱۹۵٫ العقیده والشریعه فی الاسلام، گلدزیهر، محمّد یوسف موسی و دیگران، دارالرائد العربی، بیروت، ۱۹۹۲م.
۱۹۶٫ غرب‌شناسی، مرکز بازشناسی اسلام و ایران، توحید فام، محمد، انتشارات باز، تهران، ۱۳۸۲٫
۱۹۷٫ الفکر الاستشراقی، تاریخه وتقویمه، دمنوقی، محمود، دارالوفاء، مؤسسه التوحید، بیروت ۱۴۱۶٫
۱۹۸٫ القرآن دعوه‌النصرانیه، دره‌الحداد، یوسف، منشورات المکتبه البولسیه، بیروت، ۱۹۸۶ م، چ دوم.
۱۹۹٫ القرآن و الکتاب، یوسف درّه حداد، بی‌نا، ۲۰۰۴ م.
۲۰۰٫ القرآن‌الکریم من منظور الاستشراقیه، محمد‌محمد، ابولیله، دارالنشر لجماعات، ۱۴۲۳ هـ ـ ۲۰۰۲ م، چ اول.
۲۰۱٫ القراءات فی نظر المستشرقین والملحدین، عبدالغنی القاضی، عبدالفتاح، مکتبه الدار، مدینه، بی‌تا.
۲۰۲٫ قضایا فی نقد العقل الدینی، کیف نفهم الاسلام الیوم، چ ۱۹۹۸، بیروت.
۲۰۳٫ قضایا قرآنیه فی الموسوعه البریتانیا، فضل حسن عباس، دارالبشیر، عمان،‌ ۱۴۰۸ ق، ط اول.
۲۰۴٫ الکامل فى التاریخ، ابن‏اثیر، عزّالدین ابوالحسن على، =Chronicon ، تحقیقِ C[arl]. J[uhans]. Tornberg، ۱۴ جلد، لایدن، ۱۸۵۱ ـ ۱۸۷۱٫
۲۰۵٫ المبانى = کتاب المبانى لنظم المعانى، مخطوطِ Wetzstein I 94 [این کتاب را بعدها آرتور جفرى در این اثر خود به همراه مقدمه ابن‏عطیّه بر تفسیر المُحرّر الوجیز به چاپ رسانید] مقدّمتان فى علوم القرآن، تصحیحِ آرتور جفرى، قاهره، مکتبه الخانجى، ۱۳۷۴ق/ ۱۹۵۴م.
۲۰۶٫ ‌محمد ازمه‌الاستشراق الحدیث والمعاصر، خلیفه حسن، جامعه الامام محمد بن سعود، ریاض ۲۰۰۰ م.
۲۰۷٫ محمدصلی الله علیه و آله فی‌المدینه، وات، مونتجمری (مونتگمری)، شعبان برکات، ‌منشورات المکتبه العصریه، بیروت[بی‌تا].
۲۰۸٫ المذاهب الاسلامیه فی تفسیر القرآن، تسیهر، ‌اجنتس جولد، تعریب علی حسن عبدالقادر، لندن، ۱۹۴۴ ومطبعه العلوم، ۱۹۹۴٫
۲۰۹٫ مذاهب التفسیر الاسلامی، گلدزیهر، تعریب: عبدالحلیم نجار، قاهره، مکتب الخانجی، ۱۳۷۴ ق.
۲۱۰٫ مذاهب التفسیر‌الاسلامی والعقیده والشریعه فی الاسلام طبقات المستشرقین، عبدالحمید صالح حمدان.
۲۱۱٫ ‌مذاهب التفسیرالاسلامی، تسیهر، جولد، ترجمه: دکتر عبدالحلیم النجار، دارمکتبه هلال، [بی‌تا].
۲۱۲٫ المستشرقون الناطقون بالانجلیزیه، طیباوی، عبداللطیف، ترجمه: دکتر قاسم السامرایی، جامعه الامام محمد بن سعود، ریاض ۱۴۱۱٫
۲۱۳٫ المستشرقون و القرآن الکریم، محمد امین حسن محمد بنی عامر، دارالأمل للنشر والتوزیع، ۲۰۰۴٫
۲۱۴٫ المستشرقون و القرآن، سلسله دعوه الحق لرابطه العالم الاسلامی، لطفی، مکه، ۱۹۹۰٫
۲۱۵٫ المستشرقون والاسلام، قطب، محمد، مکتبه وهبه، قاهره ۱۹۹۹٫
۲۱۶٫ المستشرقون والتنصیر،‌ نمله، علی بن ابراهیم الحمد، مکتبه التوبه، ریاض ۱۴۱۸٫
۲۱۷٫ المستشرقون والدراسات القرآنیه، علی الصغیر، محمد حسین، دارالمورخ العربی، بیروت، ۱۴۲۰ ه‍ ق.
۲۱۸٫ المستشرقون والقرآن، عالم لطفی.
۲۱۹٫ المستشرقون والقرآن، عالم، ‌لطفی، دارسأ نقدیأ لمناهج المستشرقین.
۲۲۰٫ المستشرقون والقرآن، عبدالعال، اسماعیل سالم، سلسله دعوه الحق لرابطه العالم الاسلامی، مکه ۱۹۹۰٫
۲۲۱٫ المستشرقون وترجمه القرآن‌الکریم، البنداق، محمد‌صالح، منشورات‌ دارالآفاق الجدیده، بیروت، ۱۴۰۳٫
۲۲۲٫ المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن، محمد باقر حکیم، مؤسسه‌الاعلمی للمطبوعات، بیروت، ۱۴۰۵ ق.
۲۲۳٫ المستشرقون ومن تابعهم وموقفهم من ثبات الشریعأ، سفیانی، عابد بن محمد، ‌دارالمنایره، جده ۱۴۱۲٫
۲۲۴٫ المستشرقون، العقیقی، نجیب (۱۹۶۵)، ۳ ج، قاهره: دارالمعارف.
۲۲۵٫ المصاحف، عبدالله بن ابی داود سلیمان بن أشعث السجستانی، تصحیح: آرتور جفری، طبع مصر ۱۹۳۶ م.
۲۲۶٫ مصادر قرآن، نولدکه، تئودور، ویراسته ابن ورّاق، ۱۹۹۸٫
۲۲۷٫ مقالات وبحوث حول الاستشراق والمستشرقین، ندوی،‌ ابوالحسن، دار ابن کثیر، بیروت ۲۰۰۲٫
۲۲۸٫ مقدمتان فی علوم القرآن، جفری، آرتور، مکتبه الخانجی، قاهره ۱۳۹۲٫
۲۲۹٫ ‌من آفاق الاستشراق الامریکی المعاصر، مطبقاتی، مازن صالح، مکتبه ابن القیم، مدینه منوره، ۱۴۰۹٫
۲۳۰٫ من افترائات المستشرقین علی الاصول العقدیه فی الاسلام، فؤاد عبدالمنعم، مکتبه العبیطان، ‌ریاض، ۲۰۰۱ م.
۲۳۱٫ المنهج فی کتابات الغربین عن التاریخ الاسلامی، الدیب، محمد عبدالعظیم، کتاب الامه، ریاسه المحاکم الشرعیه، قطر ۱۴۱۱٫
۲۳۲٫ موسوعه المستشرقین، عبدالرحمان بدوی
۲۳۳٫ موقف من الاستشراق ام حرب علی طیف، صاغیه، ‌حازم، ثقافات الخمینیه، دار الجدید، بیروت ۱۹۹۵٫
۲۳۴٫ نظره الغرب الی الاسلام فی القرون‌الوسطی، ساذرن، تعریب دکتر علی فهمی، مکتبه الفکر لیبی.
۲۳۵٫ نقد الخطاب الاستشراقی، العاج، ساسی سالم، دارالمدار الاسلامیه، طرابلس، دارالفکر، بیروت و دمشق، ۲۰۰۲٫
۲۳۶٫ الوحی القرآنی فی المنظور الاستشراقی و نقده،‌ محمود ماضی، دارالدعوه، المدینه المنوره، ۱۴۲۲ ق/ ۲۰۰۱ م، ط ۲٫
۲۳۷٫ وحی الله حقایقه وفصائحه فی الکتاب والسنه نقض مزاعم المستشرقین، حسن ضیاء الدین عثر
سوم: منابع لاتین
۲۳۸٫ اخلاق واقتصاد، اس. ان اچ. نقوی، ترکیبی اسلامی، لایستر، ۱۹۸۱ م.
۲۳۹٫ آرای اقتصادی ابن تیمیه، ای. ای. اصلاحی، لایسستر، ۱۹۸۸ م.
۲۴۰٫ اسلام و چالش‌ اقتصادی، ام. یو. چاپرا، هرندن، ۱۹۹۵ م.
۲۴۱٫ اصول [تعالیم] اقتصادی اسلام، ام، آیحق، هرندن ۱۹۹۶م.
۲۴۲٫ اصول اقتصادی سیاسی اسلامی، ام.‌‌ای. پدری، پرسش [تحقیقی] روش‌شناختی، نیویورک، ۱۹۹۲ م.
۲۴۳٫ ایده بت پرستی و پیدایش اسلام، جی. آر.هاوتینگ، چ ۱۹۹۹، کمبریج.
۲۴۴٫ به سوی فهم قرآن، اس. ای. مودودی، لایستر، ۱۹۸۸٫
۲۴۵٫ پژوهش‌های نوین در باب تألیف و تفسیر قرآن، هرشفلد، هارتویگ، ۱۹۰۲م.
۲۴۶٫ پیام قرآن، ام . اسد، گیبر القار، ۱۹۸۰ م.
۲۴۷٫ پیدایش تفسیر در اوایل اسلام، ریچموند.
۲۴۸٫ التاریخ، طبرى، ابوجعفر محمد بن جریر، تحقیقِ M.J. de Goeje، لایدن، ۱۸۷۹ به‏بعد Annales] quod scripsit Abū Djafar M. b. DjarĪr al-T.، تصحیحِ دُخویه، ۳ دوره، لایدن، ۱۸۷۹ ـ ۱۸۹۸م.
۲۴۹٫ ۲۵۰٫تعالیم اقتصادی [حضرت] محمد پیامبر، ام. اف. خان، اسلام آباد، ۱۹۸۹ م.
۲۵۰٫ دایره‌المعارف قرآن، جین دمن مک اولیف، :Encyclopedia of the quran Gane Dammen Mc Auliffre
۲۵۱٫ دین و فرهنگ در اسلام کلاسیک، ابن عقیل، ادینبورگ، چ ۱۹۹۷٫
۲۵۲٫ ساختارهای ادبی معنای دینی در قرآن، ریچموند.
۲۵۳٫ طوسى، فهرست، (Tusy’s list of Shy‘ah Books)، تحقیق: آ. اشپرنگر، کلکته، ۱۸۵۳٫
۲۵۴٫ علوم اجتماعی در اسلام، محمد آرکون، پاریس، چ ۱۹۹۸٫
۲۵۵٫ قرآن و مفسران، محمود ایوب، نیویورک، چ ۱۹۸۴٫
۲۵۶٫ ۲۵۷٫ کتاب مقدس و تفسیر در اوایل دوره شیعه امامی، میرمحمد باراشر، لایدن، چ ۱۹۹۹٫
۲۵۷٫ کشف {تبیین} قرآن، رابین سون، بروکفیلد، چ ۱۹۹۹٫
۲۵۸٫ مهندسی نظام‌های محیطی اسلامی، اس. ربلیو. ای، حسینی، لندن، ۱۹۸۰٫
۲۵۹٫ نقدی بر خاستگاه‌ها [اصول] تفکّر اقتصادی اسلامی، اسید، لایدن، ۱۹۹۵ م.

۲۶۰٫ Weil, G[ustav (übers.)]. Das Leben Muhammeds, Stuttgart, 1864.
۲۶۱٫ [Flügel, Gustav. (Hrsg.), Corani textus arabicus ad fidem librorum manuscriptorum et impressorum et ad praecipuorum interpretum lectiones et auctoritatem recensuit indicesque triginta sectionum et suratarum addidit Gustavus Flügel, Leipzig, 1834; zweite Auflage, 1842; dritte Auflage, 1858.] ۲۶۲٫ [Geyer, Rudulf. “Gedichte und Fragmente des Aus ibn Hajar”, gesammelt, herausgegeben und übersetzt von R. Geyer, in SBÖAW, philos.ـ hist. Cl. (Wien), Bd. 126, Abh. 13 (1892) S. 1-107.] ۲۶۳٫ [Kazem ـ Beg, Mirza Alexander. «Observations sur le “Chapitre
inconnu du Coran”, publié et traduit par M. Garcin de Tassy» Journal Asiatique 4e sér., 2 (1843).
۲۶۴٫ [Kosegarten, Johann Gottfried, The Hudsailian poems, contained in the manuscripts of Leiden, edited in Arabic and translated with annotations by J.G. Kosegarten. Vol. 1, containing the first part of the Arabic text, London, 1854; reprint, Hildesheim, 1984.] ۲۶۵٫ Courville, Mathieu, the Next Step in Studying Religion, Continuum International Publishing Group, Uk, 2007.
۲۶۶٫ Herling, Bradly, Study on Religion 1, continuum International Publishing Group, UK, 2007.
۲۶۷٫ Carrette Jeremy, Religion and Critical Psycology, Ruutledge Publication, US, 2007.
۲۶۸٫ The Encyclopedia of Religion, Vol. 12, New York: Macmillan publishing company, 1993.
۲۶۹٫ ۲۷۰٫ Wansbrough, John, Quranic Studis, Prometheus Books, Us, 2002.
۲۷۰٫ Hartwig Hirschfeld: New Researches of the Qoran , Londen, Royal Asiatis Society, 1902
۲۷۱٫ Young, Caroline, Spirituality and Health, J&B Publication, US, 2003.
۲۷۲٫ ۲۷۳٫ Brockopp, Jonathan, Slaves and Slavery, Encyclopeadia of the Quran.
۲۷۳٫ Brockopp, Jonathan, Concubines, Encyclopeadia of the Quran.
۲۷۴٫ Motzki, Harald, Bridewealth, Encyclopaedia of the Quran.
۲۷۵٫ Mc Auliffe, Jane Dammen, Fatima, Encyclopaedia of the Quran.
۲۷۶٫ Clercke, Peter, New religions in the Global Perspectives, Rutledge Publication, UK, 2006.
۲۷۷٫ Abulfedae Annales Moslemici arab. et lat. op. stud. J.J. Reiskii, ed. J.G. Chr. Adler, Copenhagen, 1789 – ۱۷۹۴٫(م) . ).] ۲۷۸٫ Aisha Abd al – Rahman (= Bint al – shati), Maqal fi L _ insane.
۲۷۹٫ AL – KURAN, A. T. WELCH; THE ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM, 1986.
۲۸۰٫ An Apology for Mohammad and Quran پژوهشی در باب محمد و قرآن، جان دیون پورت
۲۸۱٫ Angelika neuwirth, Encyclopeadia of the Quran, v.2 . Form AND structure of the Quran.
۲۸۲٫ Avbervy, E. Beek Eine christliche Parallel Zuden ParadiesJung frauen des korans, in orientalia christiana periadica 14(1948), id, Les houris du. coranet Ephremle syrien, in mideo 6 (1959-61).
۲۸۳٫ Birt, Th. Kritik und Hermeneutik nebst Abriß des antiken Buchwesens, 1913.
۲۸۴٫ Büttner, C.G. Suaheli ـ Schriftstücke in arabischer Schrift, Berlin, 1892.
۲۸۵٫ Caetani, L[eone]. Annali dell’Islām, Milano, 1905 – ۱۹۱۲٫
۲۸۶٫ Caetani, L[eone]. Chronographia Islamica.
۲۸۷٫ Charles j. Adams; the encyclopedia of religion, vol. 12, new york; macmillan publishing company, 1993.
۲۸۸٫ Chronology and the quran, gerhard bowering, encyclopaedia of quran, leiden, 2002.
۲۸۹٫ Daniel A. Madigan, Revelation and inspiration, in: Encyclopedia of Quran, General Editor: Jane Dammen McAuliffe, Leiden-Boston.
۲۹۰٫ de Sacy, [Antoine Isaac] S[ilvestre]. Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliothéque Impériale, VII (1810), IX (1813).
۲۹۱٫ Dictionary of Beliefs and Religions, wordsworth References, See: Peter Abelard;
۲۹۲٫ E ssays in honor of maruin H. Pope, Guilford, ct 1987, 247-54, s. salin, Lavie future selonle coran, Paris 1971, Wensinck, concordance.
۲۹۳٫ E.Berthels, Die paradiesischen Jungfrann (Huris)im Islam, in islamica.i (1925).
۲۹۴٫ Einleitung in den Koran: System der koranischen Theologie, Münster, 1895.
۲۹۵٫ Encyclopeadia of the Goran jan Dammen Macauliffe ‘Leiden’ 2000.
۲۹۶٫ Flügel, G[ustav]. Die grammatischen Schulen der Araber, 1862.
۲۹۷٫ Fraenkel, S[iegmund]. Aramäische Fremdwörter: de vocabulis in antiquis Arabum carminibus et in Corano peregrinis, Dissert. Lugdun. Bat., 1880.
۲۹۸٫ G.H.A.Guynboll, “Hadith And The Quran” , Encyclopadia Of Quran.
۲۹۹٫ Gardthausen, V. Griechische Paläographie, Iii (1911).
۳۰۰٫ Geiger, [Abraham.] Wissenschaftl. Zeitschrift für jüdische Theologie, Bd. II.
۳۰۱٫ Geschet des Quran تاریخ قرآن، تئودور نولدکه
۳۰۲٫ Goldziher, I[gnaz]. Deutsche Literaturzeitung, 1906.
۳۰۳٫ Goldziher, I[gnaz]. Muhammedanische Studien.
۳۰۴٫ ۳۰۵٫ Grimme, H[Ubert]. Muhammed, I. Teil, Das Leben, Münster, 1892.
۳۰۵٫ Harold Kincaid, Positivism in social sciences, in: Routledge Encyclopedia of philosophy, General editor Edward Craig, Landon and New York.
۳۰۶٫ Ibn Wādih (Ahmad b. abī Ja‘qūb alـAbbāsi), Historiae, ed. M. Th. Houtsma, 2 Bde., Leiden, 1883.
۳۰۷٫ Introduction to the Quran درآمدی بر قرآن، ریچارد بل
۳۰۸٫ Introduction TO THE Quran, RICHARD BELL, LONDON, 1953.
۳۰۹٫ J. Jensen, Revelation,The Catholic Encyclopaedia, New York: Robert Appleton co,
۳۱۰٫ J. macdonald, islmic eschatology, vl. Paradise, in islamic studies 5 (1966).
۳۱۱٫ Jacob, G[eorge]. Studien in arabischen Dichtern, III, [Heft III, Das Leben der vorislamischen Beduinen, Berlin, 1895. Nachdruck, Hildesheim, 1967].
۳۱۲٫ James Alfred Martin, Religious experiences, in: The encyclopedia of religion, Editor in chief: Mircea Eliade, Macmillan Publishing Co. New York.
۳۱۳٫ John burton. The collection of the quran. Encyclopaedia of the quran.
۳۱۴٫ Journal Asiatique, Dec. 1843. > Kazem ـ Beg.
۳۱۵٫ Lammens, H[enry]. Fātima et les filles des Mahomet, notes critiques pour l’étude de la Sī‏ra, Rom, 1912.
۳۱۶٫ M. Jarrar, The martyrdom of passionate lovers. Holy war as a sacred wedding, in A. Neuwirthet al. (eds).
۳۱۷٫ Margot Badran, Feminism and the Quran Encyclopadia of the Quran V: 2, P. 199.
۳۱۸٫ Materials for the history of the text of the Quran مطالبی در زمینه تاریخ متن قرآن، آرتور جفری
۳۱۹٫ Mcauliffe (ed), The combridge Campanion to the Quran (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).
۳۲۰٫ Mémoires présentés par divers savants á l’Académie royale des inscriptions et belles – letters de l’Anstitut de France.(م)] ۳۲۱٫ Mohammad and Quran محمد و قرآن رودی پارت
۳۲۲٫ Mohammad and the Rise of Islam محمد و طلوع اسلام، مارگیلیوث
۳۲۳٫ Mohammad at Mecca محمد در مکه، وات
۳۲۴٫ Mohammad at Medina محمد در مدینه، وات
۳۲۵٫ Motzki, Harald, Marriage and Divorce, Encyclipaedia of the Quran P. 276.
۳۲۶٫ Muir, [Sir] W[illiam]. The Life of Mahomet, 4 Bde., London, 1857 – 61; 2. Aufl., London, 1876; 3. Aufl., 1894. Auszug in 1 Band von T.H. Wier, Edinburgh, 1912.
۳۲۷٫ My ths, historical archetypes and symbolic figures in Arabic literature. Towards a new hermeneutic approaeh, Beirut 1998,87- masari al- ushshaq, in al- Abhath 41 (1993), 27-121. jeffry, for vocab, D. kunstiinger, Die namen and und freuden des kuranischen Paradieses, in Bsoas 6 (1930-32)
۳۲۸٫ Nasr Hamid Abu zayd, Mafhum al – nass. Dirasa fi ulum al – Quran, Bcirut 1990. مفهوم النصّ: دراسه فی علوم القرآن از نصر حامد ابوزید، بیروت: ۱۹۹۰٫
۳۲۹٫ Nöldeke, Th[eodor]. Neue Beiträge zur semitischen Sprachwissenschaft, 1910.
۳۳۰٫ Noldeke, The Koran, the origins of the Koran, edited by ibn Warraq, 1998.
۳۳۱٫ Notices et Extraits > de Sacy, S.
۳۳۲٫ Oxford Advanced Learner’s Dictionary – ۱۹۹۹٫
۳۳۳٫ Quranic Studies بررسی‌ها و مطالعات قرآنی، جان ونزبرو
۳۳۴٫ Review of Quranic studies مروری بر مطالعات قرآنی، ویلیام گراهام
۳۳۵٫ ۳۳۶٫ Review of the collection of the Quran مروری بر جمع قرآن، جان ونزبرو
۳۳۶٫ Roded, Ruth, Women and the Quran, Encyclopaedia of the Quran, P. 523.
۳۳۷٫ Rosental Reflection on love in paradise, in J.H. maks and R.M. Good ceds), lave and death in the ancient Neare Est.
۳۳۸٫ Ruete, Emily. Memoire einer arabischen Prinzessin, 4. A., Berlin, 1886.
۳۳۹٫ Shari Lowin, Revision And Alteration, Encyclopaedia Of Quran.
۳۴۰٫ Sprenger, A[loys]. Das Leben und Lehre des Mohammad, Berlin, 1869.
۳۴۱٫ Sprenger, A[loys]. Life of Mohammad, Allahabad, 1851.
۳۴۲٫ Strack, H. L. Einleitung in den Talmud, 4. Aufl. 1908.
۳۴۳٫ Studies in Arabic Literary papyra: Quranic Commentary and Tradition Abbot, Nabbia تفسیر قرآن و حدیث، ابوت نبیئا
۳۴۴٫ T. Andrae, Mohammad, sein Leben Und sien Glaube, stockholm 1917.
۳۴۵٫ the Comedy of DANTE-HEl. Penguin.
۳۴۶٫ The Covenant in the Quran, by Abd al-karim Biazar. Tehran. Daftar Nashre Farhang Islami. 1360.
۳۴۷٫ the Encyclopeadiq Amricana1 –Newyork. Checago. Washington – ۱۹۶۳٫
۳۴۸٫ The Encyclopedia of Islam دایره‌المعارف اسلام
۳۴۹٫ ۳۵۰٫ The Encyclopedia of Religion and Ethics دایره‌المعارف دین و اخلاق
۳۵۰٫ ۳۵۱٫ The life of Mahomet, Dermenghem زندگی [حضرت] محمد ــ درمگنام
۳۵۱٫ The origins of the Quran, Noldeke مصادر قرآن ــ تئودور نولدکه
۳۵۲٫ The Quran, Rodwell قرآن، رودول
۳۵۳٫ The Quran’its composition and Teaching قرآن، تألیف و تعلیم آن، ویلیام مویر
۳۵۴٫ Toshihiko lzutsu, God and Man in the Qur’an: Semantics of the Qur’anic Weltanschanung (Tokyo: Keio University, 1964).
۳۵۵٫ Vollers, [Karl.] Volkssprache und Schriftsprache im alten Arabien, Strasburg, 1906.
۳۵۶٫ Webster’s Encyclopeadic un abridged Dictionory of the English Languqge by Donald Bener.
۳۵۷٫ Weil, G[ustav]. Geschichte der Chalifen, 3 Bd., Mannheim, 1846 – ۱۸۵۱٫
۳۵۸٫ Wellhausen, Julius. Muhammed in Medina, Berlin, 1882.
۳۵۹٫ Wellhausen, Julius. Prolegomena zur öltesten Geschichte des Islam, 1899.
۳۶۰٫ Wellhausen, Julius. Reste arabischen Heidentum, 1. Aufl. 1887; 2. Aufl. 1897.
۳۶۱٫ Wellhausen, Julius. Skizzen und Vorarbeiten, Heft IV, Berlin, 1889.
۳۶۲٫ William P. Alston, “Religious experience” in: Routledge Encyclopedia of Philosophy, Edited by: Edward Craig, Routledge, Landon and New York, 1998.