محبوب ترین مقالات

غدیر بانان

پویش معرفی راویان غدیر و پژوهندگان آن

 

پویش غدیربانان ۱_سلمان فارسی:

📌https://www.aparat.com/v/gU1Nj

 

پویش غدیربانان ۲_ابوذر غفاری:

📌 https://www.aparat.com/v/xVnCM

 

پویش غدیربانان ۳_مقداد بن اسود:

📌 https://www.aparat.com/v/YKRLB

 

پویش غدیربانان ۴_عمار:

📌 https://www.aparat.com/v/u6BYZ

 

پویش غدیربانان ۵_اسماء بنت عمیس:

📌https://www.aparat.com/v/uGlps

 

پویش غدیربانان ۶_ام سلمه:

📌https://www.aparat.com/v/jcXWT

 

پویش غدیربانان ۷_بانو ام هانی:

📌 https://www.aparat.com/v/bjNqT

 

پویش غدیربانان ۸_بانو ام کلثوم:

📌 https://www.aparat.com/v/9I412

 

پویش غدیربانان ۹_بانو فاطمه بنت امیرالمومنین(علیه السلام):

📌 https://www.aparat.com/v/mFHqU

 

پویش غدیربانان ۱۰_بانو سکینه بنت الحسین(علیه السلام):

📌https://www.aparat.com/v/0OXjN

 

پویش غدیربانان ۱۱_بانو فاطمه بنت الحسین(علیه السلام):

📌https://www.aparat.com/v/sWBMk

پویش غدیربانان ۱۲_ابو فضاله انصاری:

📌https://www.aparat.com/v/7EZif

 

پویش غدیربانان ۱۳_بانو حسنیه:

📌https://www.aparat.com/v/RueFL

 

پویش غدیربانان ۱۴_بانو دارمیه حجونیه:

📌https://www.aparat.com/v/qsUh4

 

پویش غدیربانان ۱۵_حضرت فاطمه معصومه(سلام الله علیها):

📌https://www.aparat.com/v/Z6nUN