کارکرد معنوی زیارت در تربیت عبادیِ انسان قرن بیست و یکم با تأکید بر زیارت اربعین

چکیده خاستگاه مبحث زیارت، سبک زندگی و فرمایش‌های مختلف اهل‌بیت(علیهم السلام)است؛ برایند انس با زیارت معصومان(علیهم السلام) باعث تحول شخصیت معنوی انسان در زندگیِ ماشینی

ادامه مطلب »

💠 رمز برتری

  (سرمقاله ی یازدهمین شماره ی مجله ی دانش نامه ی علوم قرآن و حدیث)   🔸مقایسه‌ میان دو پدیده، برای انسانی که احاطه بر

ادامه مطلب »